Транспорт

Специализирани сме в превоза на насипни и бордови товари като зърнени култури, фуражи и суровини, инертни материали и отпадъци. Разполагаме с нужните за това разрешителни и лицензи за европейската общност.